Dernière modification : 06 février 2018 à 15:22

 

ADMINISTRATIVEN SERVICE

 

Während der Schoulzäit ass de Büro zu folgenden Zäiten fir Iech op.
Während de Schoulvakanzen ass de Büro zou. Mir sinn awer op Rendez-vous fir Iech do.
 
 Méindeg
 09:00 - 12:30        /  
 14:00 - 16:00                            
 09:00 - 12:30
 CSA 
 Dënschdeg                    
 09:00 - 12:30
 
 09:00 - 12:30
 CSA
 Mëttwoch
 09:00 - 12:30        /
 14:00 - 16:00
 09:00 - 12:30
 CSA
 Donneschdeg
 09:00 - 12:30
 
 09:00 - 12:30
 CSA
 Freideg
 09:00 - 12:30        /
 14:00 - 16:00
 09:00 - 12:30
 CSA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KANNERBETREIUNG

Während der Schoulzäit funktionéiert d'Maison Relais vun 07:00 bis 19:00 Auer.
 
 

Méindeg

Dënschdeg
Mëttwoch
Donneschdeg
Freideg
 Accueil matinal  07:00            
 07:00            
 07:00            
 07:00                
 07:00            
 Mëttegiessen
 12:00
 12:00
 12:00
 12:00
 12:00
 Hausaufgaben  16:00
 12:00
 16:00
 12:00
 16:00
 Aktivitéiten-Fräispill           17:30
 14:30
 17:30
 14:30
 17:30

 

Während de Schoulvakanzen funktionéiert d'Maison Relais vun 07:00 bis 19:00 Auer.
 

Méindeg

Dënschdeg
Mëttwoch
Donneschdeg
Freideg
 Accueil matinal  07:00         
 07:00     
 07:00         
 07:00
 07:00        
 Kaffee  08:00  08:00   08:00   08:00   08:00 
 Aktivitéiten-Fräispill       10:00  10:00  10:00  10:00  10:00
 Mëttegiessen
 12:00
 12:00
 12:00
 12:00
 12:00
 Aktivitéiten  14:00
 14:00
 14:00
 14:00
 14:00
 Fräispill  18:00
 18:00
 18:00
 18:00
 18:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÄDAGOGESCHT KONZEPT
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGELKATALOG

 

Fir eng eenheetlech qualitativ Arbecht ze garantéieren, bënnt d'Personal vun der Maison Relais sech un en Regelkatalog.

Regelkatalog

 

Non
Non