​CONGÉS


Congé 2018

02.04.2018 (Ouschterméindeg)

01.05.2018 ( Dag vun der Aarbecht )

10.05.2018 (Christi Himmelfahrt)

21.05.2018 (Péngschtméindeg)

15.08.2018 (Maria Himmelfahrt)

20.08.2018-02.09.2018 (Congé Collectif)

14.09.2018 (Journée Pédagogique)

01.11.2018 (Allerhellegen)

24.12.2018-06.01.2019 (Congé Collectif)​


SERVICES


​​

ADMINISTRATIVEN SERVICE

 

Während der Schoulzäit ass de Büro zu folgenden Zäiten fir Iech op.
Während de Schoulvakanzen ass de Büro zou. Mir sinn awer op Rendez-vous fir Iech do.
 
 Méindeg 09:00 - 12:30        /   14:00 - 16:00                            
 09:00 - 12:30
 CSA 
 Dënschdeg                     09:00 - 12:30 
 09:00 - 12:30
 CSA
 Mëttwoch 09:00 - 12:30        / 14:00 - 16:00
 09:00 - 12:30
 CSA
 Donneschdeg 09:00 - 12:30 
 09:00 - 12:30
 CSA
 Freideg 09:00 - 12:30        / 14:00 - 16:00
 09:00 - 12:30
 CSA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KANNERBETREIUNG

Während der Schoulzäit funktionéiert d'Maison Relais vun 07:00 bis 19:00 Auer.
 
 

Méindeg

DënschdegMëttwochDonneschdegFreideg
 Accueil matinal 07:00             07:00             07:00            
 07:00                
 07:00            
 Mëttegiessen 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
 Hausaufgaben 16:00 12:00 16:00 12:00 16:00
 Aktivitéiten-Fräispill          17:30 14:30 17:30 14:30 17:30

 

Während de Schoulvakanzen funktionéiert d'Maison Relais vun 07:00 bis 19:00 Auer.
 

Méindeg

DënschdegMëttwochDonneschdegFreideg
 Accueil matinal 07:00          07:00      07:00          07:00 07:00        
 Kaffee 08:00 08:00  08:00  08:00  08:00 
 Aktivitéiten-Fräispill      10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
 Mëttegiessen 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
 Aktivitéiten 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
 Fräispill 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÄDAGOGESCHT KONZEPT


REGELKATALOG

 

Fir eng eenheetlech qualitativ Arbecht ze garantéieren, bënnt d'Personal vun der Maison Relais sech un en Regelkatalog.

Regelkat​alog


Non
Non