Actualités

 • Congé 2019

  La Maison Relais Billek restera fermée les jours suivants... Die Maison Relais Billek bleibt an den folgenden Tagen geschlossen... Lire plus

 • Vacances de Carnaval 2019

  Lire plus

 • Wanter Bar

  ​​Mir invitéieren Iech häerzlech op eis Wanter Bar. Den Erléis ass fir e gudden Zweck.​ Lire plus

 • Kannerinitiativ

  Am Kader vun der Kannerinitiativ Maison Relais Billek, sinn fir all Schouljoer jeeweils een Spriecher gewielt ginn. Lire plus

58.2 km

C'est la longueur totale de pistes cyclables dans la commune.
Alors à vos vélos !