Actualité

Wanter Bar

​Mir invitéieren Iech häerzlech op eis Wanter Bar. Den Erléis ass fir e gudden Zweck.
D' Maison Relais Billek verkeeft Glühwäin, Kannerpunsch, Wiirschtercher, selwer gebake Kichelcher a Gebastels.
Den 7. & 10. & 12. & 17. & 19. & 21. Dezember 2018, ëmmer vun 16:00 bis 18:30 Auer.